Priser

Prisexempel

Undersökning 911 :-
Mindre tandstensborttagning 510:-
Större tandstensborttagning 1015:-
Tanduttagning enkel 1105:-
Tanduttagning komplicerad 1725:-
En ytas fyllning framtand 795:-
En ytas fyllning kindtand 975:-
Fler ytor fyllning kindtand 1625:-
Rotfyllning en kanal 4400:-
Rotfyllning tre kanaler 5350:-
Krona 6800-

 

Övriga priser finns i vår väntrum och vid behandlingar som kräver återbesök får du ett kostnadsförslag över kommande vård. Om du behöver lämna sent återbud eller uteblir från ett planerat besök debiterar vi 400:-/ gång
Barn och unga vuxna som lämnar sent åb eller uteblir debiteras 200:-/ besök. Omyndiga uteblivande debiteras vårdnadshavare.

 

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
Du erhåller varje år  ett tandvårdsbidrag enligt nedan och detta varar endast under två år räknat från 1 juli.

Ålder Summa
20-29 år 600:-
65 år och däröver 600:-
30-64 år 300:-

 

Ersättningsgrundande belopp
När summan av det ersättningsgrundande beloppet under maximalt ett år (ersättningsperioden är 12 mån ) uppgår till:

Belopp Rabatt
3 001 – 15 000:- Rabatt 50% på det ersättningsgrundande beloppet
(inte den faktiska kostnaden)
15 000:- och däröver Rabatt 85% på det ersättningsgrundande beloppet
(inte den faktiska kostnaden)

Om ATB används för en åtgärd, så är denna inte ersättningsgrundande.