Snarkning

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med patienter som besväras av snarkning.
Vi har egen utrusning för sömnregistrering för att utreda just dina problem.
Man kan lida av sjukdomen sömnapne / andingsuppehåll i samband med snarkning  som kan  ge dagtrötthet, bidra till sämre svar på medicinering vid högt blodtryck mm.
En av behandnlingsmetoderna är en snarkskena som vi provar ut på kliniken efter samråd med ÖNH läkare.

Den senaste typen av (anti)snarkskena är en smidig och mjuk skena som vi anpassar in under några besök. Snarkning  kan också vara väldigt socialt handikappande.  Man stör personen som sover bredvid, man vill inte störa goda vänner på resa mm.  Fråga oss mer om sömn och snarkning vid ditt nästa besök.

Snarkskena, apnéskena eller oral apparatur är några av många benämningar på en speciell tandställning som används för att dra fram underkäken medan man sover. Genom att hålla underkäken i ett mer framskjutet läge (cirka 0,5 cm längre fram än vanligt) hindras tungan och den mjuka gommen från att täppa till luftvägarna. Skenan används vid behandling av mild-medelsvår sömnapné och är också ett förstahandsalternativ vid snarkproblem utan sömnapnésymtom.
www.somnapne.se

thIFRVO90M